Husby Klitvej 5

Strandgaarden er en typisk vestjysk klitgård beliggende mellem Søndervig syd for og Husby nord for.

Ejendommen er en fredet ejendom, som er opført i 1875, og har været anvendt til for området traditionelt erhverv så som landbrug og fiskeri. I 1950’erne blev den delvist anvendt til ferieboliger, frem til 1970’erne hvor den blev omdannet til egnsmuseum. Museet opsagde lejekontrakten i slutningen af 2018, hvorefter staten satte ejendommen i udbud.

Vi har overtaget ejendommen pr. 1. marts 2021, og er nu igang med at igangsætte en omfattende renovering, som skal bringe gården tilbage til det udtryk den havde oprindeligt.

Når renoveringen er færdigudført er tanken at de to beboelseslænger igen skal bruges til beboelse, og at stalden og laden bevares som originale og lejes ud til events, så som kunstudstillinger, lidt længerevarende workshops, kurser, bryllupper osv.

Der er pt. ingen ledige lejemål på denne ejendom.

Sammenlign